DOPUNA UPUTA ZA ŠKOLSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2021./2022. ŠKOLSKE GODINE

DOPUNA UPUTA ZA ŠKOLSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2021./2022. ŠKOLSKE GODINE

 

  1. Datum, vrijeme i mjesto natjecanja

Školsko natjecanje iz geografije održava se u matičnim školama prijavljenih učenika u petak 28. siječnja 2022. u 13 sati, sukladno Općim pravilima i Posebnim pravilima natjecanja iz geografije 2022. godine. Učenici rješavaju zadatke 75 minuta.

 

  1. Natjecanje u školama

Ispitni zadaci pripremljeni su u pdf-u, preuzimaju ih školski administratori s aplikacije za natjecanje i predaju školskome povjerenstvu. Ispitni zadaci bit će dostupni od 8 sati u petak, 28. siječnja 2022., u stupcu Zadaci-dohvat. Školsko povjerenstvo ispitne zadatke stavlja na računala na kojima će učenici u školi pregledavati zadatke.

Listovi za odgovore bit će dostupni u aplikaciji za natjecanje nakon 12 sati u četvrtak, 27. siječnja 2022., u stupcu Materijali-dohvat u zipanoj (komprimiranoj) mapi.

Rješenja su pripremljena u pdf-u i bit će dostupna aplikaciji za natjecanje u stupcu Rješenja-dohvat u petak, 28. siječnja 2022. od 14:30 sati. 

 

  1. Natjecanje za učenike i učenice u samoizolaciji/izolaciji

Učenici kojima je na dan školskog natjecanja iz geografije izrečena mjera samoizolacije/izolacije (ili je izrečena prije i primjenjuje se na dan natjecanja) imaju pravo sudjelovati na natjecanju u online okruženju. Školsko povjerenstvo tim učenicima na službeni mail ime.prezime@skole.hr dostavlja list za odgovore (word) i listić za zaporku (word) prije početka natjecanja, a ispitne zadatke u petak, 28. siječnja 2022. u 13 sati. Ako učenici nemaju mogućnost ispisati listić za zaporku i list za odgovore, mogu ih preuzeti na svoje računalo i ispunjavati na računalu. Ako ne postoji ni takva mogućnost, učenici mogu odgovore pisati kemijskom olovkom na običnom listu papira, pri čemu obavezno moraju na svaki list upisati zaporku kao i redne brojeve zadataka.

Tijekom rješavanja zadataka učenici moraju biti nadgledani od člana školskog povjerenstva putem kamere usmjerene na ekran računala/tablet i uključenog mikrofona. Uz ekran računala/tablet mora biti vidljiv cijeli radni stol. Pri rješavanju zadataka na radnom stolu uz računalo/tablet ne smije biti ništa osim lista za odgovore, listića za zaporku i kemijske olovke. Učenici za vrijeme rješavanja zadataka ne smiju napustiti radno mjesto niti komunicirati s trećom osobom niti na bilo koji drugi način dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja.

 

  1. Unos rezultata

Školsko povjerenstvo za natjecanje iz geografije ostvareni ukupan broj bodova za svakog učenika unosi u aplikaciju za natjecanje u roku koji je odredilo županijsko povjerenstvo ili najkasnije do 14 sati u utorak, 1. veljače 2022.

Uvjete i rokove dostave dokumentacije za županijsku razinu natjecanja određuju županijska povjerenstva za natjecanje iz geografije.

 

  1. Dodatna podrška

U slučaju potrebe, školsko povjerenstvo i/ili mentori mogu se obratiti pozivom ili porukom predsjednici Državnoga povjerenstva za natjecanje iz geografije, višoj savjetnici Sonji Burčar, prof. na 099 3614 632 ili članici Državnoga povjerenstva za natjecanje iz geografije, doc. dr. sc. Ružici Vuk na 091 59 72 587.

 

Učenicima i mentorima želimo puno uspjeha na školskom natjecanju iz geografije, a školskim i županijskim povjerenstvima i županijskim Upravnim odjelima unaprijed zahvaljujemo za pomoć u provedbi natjecanja.

 

 

Sonja Burčar, prof.

Predsjednica Državnoga povjerenstva

za Natjecanje iz geografije 2021/2022.

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme