Prva obavijest

Hrvatsko geografsko društvo i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju

8. hrvatski geografski kongres
međunarodni znanstveni skup
Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću
i
140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu

koji će se održati u Malinskoj na otoku Krku od 4. od 6. listopada 2023. godine te Vas pozivamo da se prijavite i sudjelujete sa svojim izlaganjem. Rok za prijavu sudjelovanja sa sažetkom ili posterom je 3. travnja 2023.

Ovdje možete preuzeti prvu obavijest o održavanju 8. hrvatskog geografskog kongresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a informacije o kongresu možete pratiti i na mrežnim stranicama Kongresa: prva obavijest – 8. hrvatski geografski kongres (HR) i First announcement_8_Croatian Geographical Congress (EN)

NOVOSudionici bez podneska plaćaju 50 % redovne cijene kotizacije što uključuje prisustvovanje svim radnim i društvenim sadržajima te potvrdnicu o sudjelovanju.

 

Organizacijski odbor

PREDSJEDNIK: Mladen Maradin
TAJNICA: Jelena Lončar

ČLANOVI:
Snježana Bakarić Palička
Jadranka Čelant Hromatko
Ivan Ivić
Marin Mićunović
Vuk Tvrtko Opačić
Ivan Šulc
Ružica Vuk
Ivan Leonardo Zagoda

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme