Geografski horizont

Prvi broj Geografskog horizonta, 1955. godinaGeografski horizont je stručno-metodički časopis Hrvatskog geografskog društva. Časopis izlazi od 1955. Tijekom svoje povijesti izlazio je kao dvobroj, jednobroj i četverobroj, a danas izlazi dva puta godišnje. U prvom desetljeću izlaženja bio je glasilo Saveza geografskih društava Jugoslavije, dok ga kasnije preuzima Geografsko društvo Hrvatske, odnosno danas Hrvatsko geografsko društvo. Ovdje možete pronaći časopis u digitalnom obliku.

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme