Članstvo

Prema Statutu Društva članovi Hrvatskog geografskog društva mogu biti redovni i počasni. Redovni članovi su fizičke ili pravne osobe. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik (potpisuje pristupnicu za učlanjivanje djeteta u udrugu).

Članarinu plaćaju svi članovi, osim počasnih. Visinu članarine predlaže Upravni odbor, a potvrđuje Skupština. Članarina pravnih osoba deseterostruko je veća od članarine fizičkih osoba. Posebna pogodnost daje se osnovno-, srednjo-, i visokoškolskim ustanovama koje plaćaju peterostruko veću članarinu od fizičkih osoba.

Svi članovi udruge dobivaju časopise (Hrvatski geografski glasnik i Geografski horizont) koje izdaje Hrvatsko geografsko društvo, a druge publikacije u izdanju udruge mogu nabaviti uz popust što ga određuje Upravni odbor. Članovi Hrvatskog geografskog društva mogu dobiti i ostale pogodnosti prema odluci Upravnog odbora.

Članarina za redovne članove Društva iznosi 20,00 € (150,69 HRK), odnosno 10,00 € (75,35 HRK) za članove koji su studenti ili umirovljenici.

Podaci za uplatu:

Hrvatsko geografsko društvo, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
IBAN: HR6523600001101511509
Model: HR99 ili HR00, Poziv na broj nije potrebno unositi
Opis: članarina za 202X. (obavezno: ime i prezime člana)

 

Uputa za nove članove

Molimo sve fizičke osobe koje se žele prvi puta učlaniti u Hrvatsko geografsko društvo da uz dokaz o uplati članarine na e-mail adresu Društva pošalju popunjenu Pristupnicu, a vlastoručno potpisanu Pristupnicu dostave osobno (nakon što se vratimo u zgradu na Marulićevom trgu) ili poštom na adresu: Hrvatsko geografsko društvo, Trg Marka Marulića 19/II, 10 000 Zagreb. Pristupnicu možete preuzeti na poveznici: Pristupnica za nove članove

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme