EUROGEO

EurogeoEUROGEO (European Association of Geographers) međunarodna je organizacija koja promiče europsku dimenziju u geografskom obrazovanju kao doprinos stvaranju građanina Europe. U sklopu aktivnosti EUROGEO organizira konferencije i druge aktivnosti za svoje članove, podupire geografe u razvoju vlastitih karijera, izdaje stručne i znanstvene publikacije te pomaže u osnivanju i organizaciji nacionalnih geografskih udruženja. Član EUROGEO-a mogu biti pojedinci i organizacije zainteresirane za geografiju ili rad u srodnim profesijama. Hrvatsko geografsko društvo član je EUROGEO-a.

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme