Naši srednjoškolci osvojili četiri medalje na Svjetskoj geografskoj olimpijadi!

Vedran Mihal i Fabijan Čorak pričaju o iskustvima hrvatskog tima na Svjetskoj geografskoj olimpijadi

Vedran Mihal i Fabijan Čorak pričaju o iskustvima hrvatskog tima na Svjetskoj geografskoj olimpijadi

Od od 12. do 18. kolovoza 2014. u Krakowu je održana 11. svjetska geografska olimpijada.  Hrvatsku su na ovogodišnjoj olimpijadi predstavljali Mislav Glibo (učenik četvrtog razreda SŠ Tina Ujevića, Kutina, od 2014./2015. akademske godine student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Vedran Mihal (učenik trećeg razreda Gimnazije „Matija Mesić“,Slavonski Brod), Petar Bratulić (učenik trećeg razreda Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin) i Fabijan Čorak (učenik trećeg razreda XV. gimnazije, Zagreb). Učenici su selektirani na temelju višegodišnjih sudjelovanja i ostvarenih rezultata na Državnim natjecanjima iz geografije, koja se provode od 1994. godine. Učenike su na olimpijadu vodili doc. dr. sc. Dubravka Spevec, članica Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva te dr. sc. Marin Cvitanović, tajnik Hrvatskog geografskog društva. Na 60. zimskom seminaru su učiteljima i nastavnicima geografije natjecateljski dio olimpijade, ostvarene rezultate i sadržaj poslijeolimpijske ekskurzije predstavili Vedran Mihal i Fabijan Čorak, a doc. dr. sc. Dubravka Spevec ulogu voditelja tima u pripremi i provedbi svjetske geografske olimpijade. Četvrto sudjelovanje hrvatskog olimpijskog tima pamtit ćemo po izvrsnim postignućima. Vedran Mihal i Mislav Glibo osvojili su zlatne medalje, Petar Bratulić srebrnu, a Fabijan Čorak brončanu medalju. Hrvatska je ekipno zauzela izvrsno 4. mjesto, što je veliki ekipni uspjeh u povijesti sudjelovanja Hrvatske na svjetskim olimpijadama znanja (ne samo geografskim nego na svim olimpijadama). Naši su učenici na svim dosadašnjim geografskim olimpijadama na kojima su sudjelovali osvajali medalje. Na ovogodišnjoj olimpijadi u Krakowu sudjelovalo je 144 učenika iz 36 država, a to su: Australija, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Indonezija, Japan, Kazahstan, Kina-Beijing, Kina-Hong Kong, Kina-Macao, Kina-Taipei (Tajvan), Latvija, Litva, Mađarska, Meksiko, Mongolija, Nigerija, Nizozemska, Novi Zeland, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Ruska Federacija, SAD, Slovačka, Slovenija, Singapur, Srbija, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Financijska sredstva za sudjelovanje na olimpijadi osigurali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, sponzori Croatia osiguranje d.d., Croatia Lloyd d.d., Croatia tehnički pregledi d.o.o., Erste d.o.o. i Erste DMD d.o.o. te donatori Atlantic grupa d.d. i Hypo Alpe-Adria Bank. Osim što su dokazali svoju konkurentnost u geografskim znanjima i vještinama na svjetskoj razini ili kao što je Vedran rekao: „dokazali da je Hrvatska svjetska geografska sila“, potvrdili su i kvalitetu rada u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu. U njihove je rezultate utkan višegodišnji samostalni rad, obiteljske vrijednosti usmjerene na stjecanje znanja i njihovo dokazivanje, kontinuirani rad u redovitoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima njihovih učitelja i nastavnika geografije te rad članova Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva, usmjeren na niz projekata s mladima, među kojima nacionalno natjecanje i pripreme za međunarodna natjecanja imaju posebnu važnost. Zbog razlika u konceptu međunarodnog u odnosu na nacionalno natjecanje kao i strukture nastavnoga programa geografije u gimnazijama u Republici Hrvatskoj, za uspješno sudjelovanje na svjetskoj olimpijadi nužno je realizirati višednevne pripreme na engleskom jeziku. Pripreme obuhvaćaju utvrđivanje stručnih znanja, razvoj novih vještina kartiranja prostornih sadržaja, izrade segmenata prostornih planova, odabir istraživačke teme, istraživanje i prezentaciju rezultata istraživanja na posteru, kao i pripremanje programa za predstavljanje Republike Hrvatske na interkulturnoj večeri. Učenike je pripremao tim stručnjaka sa Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu koji su i članovi Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva (doc. dr. sc. Dubravka Spevec, dr. sc. Marin Cvitanović, poslijedoktorand, dr. sc. Ivan Čanjevac, viši asistent, dr. sc. Mladen Maradin, viši asistent i doc. dr. sc. Ružica Vuk).

Natjecateljski dio olimpijade sastoji se od pismenog i multimedijalnog ispita te terenskog rada. Pismeni ispit i terenski rad donose svaki po 40 %, a multimedijalni ispit 20 % ukupnih bodova. Pismenim ispitom, koji se sastojao od problemski postavljenih pitanja iz šest različitih tematskih dijelova, provjeravaju se sposobnosti analiziranja, povezivanja i zaključivanja. Terenski rad sastojao se od više segmenata, a trajao je dva dana. Učenici su prezentirali svoje kartografske vještine (izrada, analiza i čitanje sadržaja karte), sposobnost problemskog razmišljanja i izražavanja kroz odgovore na postavljena pitanja te grafičke vještine (izrada dijagrama, skica i tablica). Multimedijalni ispit sastojao se od niza zadataka koje su učenici rješavali na računalu uz pomoć fotografija, tematskih karata, satelitskih snimaka, dijagrama, animacija, filmova i slično. Svaki dio natjecanja učenici odrađuju samostalno, a rezultati se iskazuju za svakog učenika pojedinačno, ali i timski.

Osim natjecateljskog dijela, važan dio svake geografske olimpijade je i druženje koje se ostvaruje kroz niz društvenih i kulturnih događanja. Izvan natjecateljskog dijela koji se vrednovao za konačni plasman, održano je i timsko natjecanje u prezentaciji postera. Svaki je tim bio obvezan prije dolaska u Krakow izraditi poster na zadanu temu. Ove godine to je bila tema Challenges of Contemporary Urban Areas. Olimpijada je i prilika da svaka država sudionica prezentira i svoje kulturno bogatstvo. Tijekom interkulturne večeri svaki je tim predstavio državu temom The unique symbol of my country.

Svjetske geografske olimpijade, na kojima sudjeluju učenici srednjih škola u dobi od 16 do 19 godina, održavaju se pod pokroviteljskom Međunarodne geografske unije (IGU) još od 1996., kada je održana prva svjetska olimpijada u Hagu, u Nizozemskoj. Sve do 2012. održavale su se svake dvije godine, a od 2012. godine održavaju se svake godine. Osnovni ciljevi svjetskih geografskih olimpijada su poticati zanimanje mladih ljudi za geografska istraživanja, razvijati njihova geografska znanja i vještine, doprinijeti razvoju svijesti o važnosti geografije kao predmeta u školama, ali i poticati socijalni kontakt među natjecateljima kao i međusobno uvažavanje različitih naroda i kultura. Službeni jezik svjetske geografske olimpijade je engleski. U pripremi i provedbi olimpijade naši voditelji imaju važnu ulogu kako u sastavljanju zadataka (doc. dr. sc. Dubravka Spevec) tako i u radu međunarodnog olimpijskog odbora (dr. sc. Marin Cvitanović), a pozvani su na aktivno uključivanje u pripremu 12. svjetske geografske olimpijade u Tveru (Ruska Federacija) gdje će im se pridružiti i dr. sc. Ivan Čanjevac.

Svima koji su na bilo koji način pomogli pripremi i provedbi ovogodišnje svjetske olimpijade Upravni odbor HGD-a zahvaljuje za doprinos, a učenicima i voditeljima tima čestita za ostvarena postignuća, za promicanje hrvatske geografije i hrvatske države.

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme