Zimski seminar za geografe 2024.

70. ZIMSKI SEMINAR ZA GEOGRAFE održat će se 4. i 5. siječnja 2024. godine u Kongresnom centru Hotela Antunović u Zagrebu. Program seminara možete naći na sljedećoj poveznici:

Program Zimskog seminara 2024.

VAŽNO:

Prijave: do 4. siječnja 2024. na http://ettaedu.azoo.hr

Napomene:

– kotizacija za članove HGD-a iznosi 15 € (113,01 HRK), a za ostale sudionike 40 € (301,38 HRK)

– članarina za 2024. godinu iznosi 20 € (150,69 HRK)

– molimo sve sudionike da kotizaciju za seminar i/ili članarinu za 2024. godinu uplate na žiro-račun Hrvatskog geografskog društva s naznakom: „Prezime kotizacija ZS 2024“ odnosno „Prezime članarina HGD 2024

– žiro-račun HGD-a (IBAN) (Zagrebačka banka): HR6523600001101511509

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme