Zaključci 7. hrvatskog geografskog kongresa

Od 9. do 11. listopada 2019. godine, u organizaciji Hrvatskoga geografskog društva, Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatskog Sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Međimurske županije i Grada Čakovca, u Čakovcu je održan 7. hrvatski geografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem.

U rad kongresa bilo je uključeno 109 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Slovenije. Znanstveni odbor je prihvatio 63 podneska. Svečano otvaranje započelo je u 9.30., a skup su pozdravili predsjednik HGD-a izv. prof. Danijel Orešić, pročelnica Geografskog odsjeka PMF-a izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić, prorektor za strategiju razvoja i izdavaštvo Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, te zamjenik gradonačelnika Čakovca Zoran Vidović, župan Međimurske županije Matija Posavec i saborska zastupnica Sunčana Glavak, izaslanica predsjednika Hrvatskog Sabora.

Radni dio Kongresa odvijao se prva dva dana u dvije ili tri paralelne sekcije, a trećega dana održan je terenski dio Kongresa u području Međimurja. Recenzirani prošireni sažetci izloženih podnesaka tiskani su u Knjizi sažetaka (ISSN 1849-8353).

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su slijedeći zaključci 7. hrvatskog geografskog kongresa:

  • Povećana je produkcija i kvaliteta geografskih radova koji se bave višekriterijskim prostornim analizama, što pridonosi afirmaciji geografije, posebno na planu upravljanja prostornim resursima s ciljem održivoga, pametnoga i uključivoga razvitka.
  • Potrebno je dalje poticati uključivanje geografije u sustav upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te poraditi na vrlo aktualnom pitanju zapošljavanja geografa u tim sustavima.
  • Nastavlja se uspješna primjena suvremene geografske metodologije u sklopu transfera znanja i tehnologija, kao i razvoj vlastitih metodoloških pristupa u primijenjenim istraživanjima različitih geografskih disciplina. Posebno je vrijedna primjena daljinskih istraživanja i drugih informacijskih alata.
  • Pokazuje se nastavak razvoja primijenjenih geografskih istraživanja, kao i kontinuitet u praćenju aktualnih tema. Rezultati aktualnih geografskih istraživanja izvrsna su osnova za kreiranje javnih politika, izradu strateških razvojnih i prostorno-planskih dokumenata.
  • Potrebno je povećati vidljivost rezultata geografskih istraživanja u svim segmentima društva.
  • Potrebno je poticati i u većoj se mjeri uključivati u različite programe prekogranične suradnje kao i druge oblike internacionalizacije znanstvenih i stručnih aktivnosti.
  • Nužno je implementirati najnovije rezultate geografskih znanstvenih istraživanja u nastavu geografije na svim razinama obrazovanja. Na tim pitanjima potrebno je ojačati suradnju strukovnih udruga, geografskih sveučilišnih sastavnica i kreatora i nositelja obrazovne politike.
  • Predlaže se da se osmi hrvatski geografski kongres održi na jednom od hrvatskih otoka.
Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme