Kategorija: Konferencije

Terenski znanstveno-stručni skup Mreža osnovnih škola u Republici Hrvatskoj

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA TERENSKOME ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU

Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Hrvatsko geografsko društvo organiziraju terenski znanstveno-stručni skup Mreža osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 21., 22. i 23. rujna 2018. godine prema priloženom programu.

Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske neovisna je i neprofitna udruga znanstvenih djelatnika koji se bave istraživanjem i razvojem odgoja i obrazovanja. Ima dugu tradiciju u znanstvenim istraživanjima odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj još od osnutka Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora 1871. godine i Sekcije za metodiku Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, a u skladu sa znanstvenim spoznajama o odgoju i obrazovanju u demokratski najrazvijenijim zemljama svijeta.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja javna je ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i provodi ispite temeljene na nacionalnim standardima. Uz članove Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske Nacionalnomu centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja povjerena je uloga u znanstvenome i stručnome vođenju skupa.

Hrvatsko geografsko društvo djeluje 120 godina i ima dugu tradiciju organizacije znanstvenih i stručnih skupova te terenskih izlazaka. Zato mu je povjerena izvršna organizacija skupa.
Pozivamo sve zainteresirane osobe koje se bave odgojem i obrazovanjem u Republici Hrvatskoj i sve kojima je znanstveni i stručni interes usmjeren na školu da se odazovu ovomu terenskom znanstveno-stručnom skupu. Na skupu ćemo problematizirati stanje današnje mreže osnovnih škola u Republici Hrvatskoj te potaknuti raspravu i o drugim temama koje su usko povezane s navedenom problematikom.
Troškovi za skup iznose 1950 kn i uključuju prijevoz, smještaj i prehranu prema priloženome programu. Molimo pošaljite popunjeni prijavni obrazac (koji se preuzima s mrežne stranice HGD-a http://hagede.hr/ ) na e-adresu hgd@geog.pmf.hr.

PROGRAM TERENSKOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

Popunjavanje slobodnih mjesta bit će prema datumima uplata na žiroračun HGD-a (IBAN HR65236000011011511509) s naznakom „terenski skup”.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone:
01/48 95 402 (Jadranka Čelant-Hromatko)
01/48 95 403 (Zoran Curić).

U nadi da ćete se odazvati ovomu skupu i da ćete svojim sudjelovanjem pridonijeti hrvatskomu odgojno-obrazovnom sustavu srdačno vas pozdravljamo.

prof. dr. sc. Zoran Curić,
predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske
Maja Jukić, dipl. ing. el.,
v. d. ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić,
predsjednik Hrvatskoga geografskog društva

Znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 120. godišnjice osnivanja Hrvatskoga geografskog društva

Prijavite se!

Znanstveno-stručni skup “Položaj i uloga geografije u suvremenom društvu”

Pozivamo Vas na prijavu na Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem
povodom obilježavanja 120. godišnjice osnivanja i 70. godišnjice kontinuiranoga djelovanja Hrvatskoga geografskoga društva “Položaj i uloga geografije u suvremenom društvu”
u Zagrebu, 17. studenoga 2017.

Prijava za sudjelovanje bez referata produljena je do 10. studenoga 2017.

Za prijavu se javite u Hrvatsko geografsko društvo ili na e-mail: hgd@geog.pmf.hr
Kotizacija iznosi 100 HRK.

Više informacija te program skupa nalaze se u drugoj obavijesti.

Vijesti iz Međunarodne geografske unije

U Beijingu je od 21. do 25. kolovoza 2016. održan 33. međunarodni geografski kongres. Na njemu je sudjelovalo više od 5000 geografa i znanstvenika iz više od 100 država, što je najveći broj sudionika dosada. Ne treba ipak zaboraviti da je najveći broj sudionika bio upravo iz Kine.
Na generalnoj skupštini je za novog predsjednika Međunarodne geografske unije (IGU) za razdoblje 2016.-2020. izabran prof. Yukio Himiyama, Hokkaido University of Education. U konkurenciji Australije, Češke, Danske i Švedske (zajednička ponuda) te Irske, kao mjesto održavanja 35. međunarodnog geografskog kongresa 2024. odabrana je Irska (Dublin). Prije toga na redu je Turska 2020., što je odlučeno na prethodnoj skupštini. Između ta dva kongresa, u čast obilježavaja stogodišnjice djelovanja IGU-a, u Parizu će se 2022. održati izvanredni kongres. Predstavnik Hrvatskoga geografskog društva na generalnoj skupštini bio je izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić.
Skupština je usvojila i novu Povelju o geografskom obrazovanju (2016 International Charter on Geographical Education). U odnosu na Povelju usvojenu 1992., nova je sažetija i sadrži akcijski plan. Povelja jasnim i razumljivim jezikom ističe doprinos geografije ne samo u školskom obrazovnom sustavu već i u odgoju odgovornih i svjesnih građana u 21. stoljeću. Povelja, čije je prevođenje na hrvatski jezik u tijeku, uz uvodno poglavlje o doprinosu Hrvatskoga geografskog društva školskom obrazovanju u Hrvatskoj, bit će poslana u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj te na ostale relevantne adrese kao doprinos zadržavanju i unaprjeđenju statusa geografije kao školskog predmeta u našem obrazovnom sustavu.
Teme koje su bile posebno istaknute na skupštini su daljnji rad na Međunarodnoj godini globalnog razumijevanja, u kojoj kao akcijski centar djeluje i Geografski odsjek PMF-a iz Zagreba te zajednički rad IGU-ovih komisija u okviru inicijative OURSUS – Global Sustainable Cities.
Posebno ističemo izbor naših predstavnika u komisije IGU-a za razdoblje 2016.-2020. Prof. dr. sc. Borna Fuerst Bjeliš postala je članica upravnog odbora (steering committee) komisije C12.29 Marginalization, Globalization, and Regional and Local Reponses; Izv. prof. dr. sc. Nenad Buzjak postao je član upravnog odbora komisije C12.23 Karst Commission; Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić član upravnog odbora komisije C12.35 Sustainability of Rural Systems, a doc. dr. sc. Ivan Čanjevac je potvrđen za člana upravnog odbora komisije C12.40 Water Sustainability za navedeno razdoblje. Tomu treba dodati i izbor doc. dr. sc. Dubravke Spevec u organizacijski odbor (Task Force;T16.01 Olympiad) Svjetske geografske olimpijade za isto razdoblje.

Aleksandar Lukić i Ivan Čanjevac

Pozivnica za sudjelovanje na 4. kongresu geografa BiH

People attending a CongressNaši kolege geografi iz Bosne i Hercegovine organiziraju 4. kongres geografa BiH te su odaslali poziv za prijave znanstvenih radova. Kongres će se održati u Sarajevu od 17. do 19. studenog 2016. godine. Glavne teme kongresa su: 1. Turizam; 2. Zaštita životne sredine; 3. Regionalno i prostorno planiranje; 4. Geografske informacijske tehnologije i 5. Geografija u obrazovanju

Detaljnije informacije o Kongresu bit će objavljene na web stranici kongresa do kraja velače 2016. godine:

http://kongres.geodrustvo.ba/

 

Zaključci 6. hrvatskog geografskog kongresa

kongres_2015 034Od 29. rujna do 2. listopada 2015. godine, u organizaciji Hrvatskoga geografskog društva, a pod pokroviteljstvom Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Splitsko-dalmatinske županije, u Segetu Donjem -Trogiru održan je 6. hrvatski geografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Tema kongresa bila je Integrativna i primijenjena istraživanja u prostoru.

U rad kongresa bilo je uključeno 99 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. Znanstveni odbor je prihvatio 62 referata i dva postera. Rad se odvijao prvi dan od 12h do 17h plenarno, nakon čega se taj dan, 29. rujna i slijedeći dan, 30. rujna, zbog broja prijavljenih izlagača, rad odvijao u dvije paralelne sesije. Recenzirani sažeci izloženih referata i prezentitranih postera tiskani su u Knjizi sažetaka (od ovoga broja knjige sažetaka hrvatskih kongresa imaju stalno dodijeljen ISSN 1849-88353). Stručna ekskurzija za sudonike kongresa organizirana je 1. i 2. listopada u području Splitsko-dalmatinske županije i u susjednoj BiH na području Hercegovine.

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su slijedeći zaključci 6. hrvatskog geografskog kongresa: (više…)

6. hrvatski geografski kongres – druga obavijest

Poštovani sudionici 6. hrvatskog geografskog kongresa u Trogiru! U privitku možete pronaći drugu obavijest s punim programom kongresa i detaljima oko mogućnostima smještaja i objave radova u našim časopisima. Na kongres je prijavljeno više od 60 izlaganja, a predavači dolaze iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Za daljnje informacije i sugestije možete se obratiti na e-mail adrese navedene u drugoj obavijesti. Moguće su i manje izmjene programa koje će biti ažurirane na našoj web stranici. Vidimo se u Trogiru!

Druga obavijest Trogir

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme