Kategorija: Konferencije

Produljenje roka prijave na Međunarodni simpozij u spomen na prof. dr. sc. Zlatka Pepeonika

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da je rok za prijavu sažetaka za Međunarodni simpozij The Future of Tourism in the Alpine-Adriatic Region u spomen na prof. dr. sc. Zlatka Pepeonika produljen do 31. svibnja 2024. Simpozij će se održati od 22. do 24. listopada 2024. godine u Hermagoru u Austriji. Poziv za sudjelovanje možete naći na poveznici: Poziv za sudjelovanje. Dodatne informacije o simpoziju i postupku registracije nalaze se na mrežnoj stranici simpozija. Za sudjelovanje na simpoziju ne plaća se kotizacija.

Upravni odbor HGD-a

Međunarodni simpozij u spomen na prof. dr. sc. Zlatka Pepeonika – The future of tourism in the Alpine-Adriatic region

Poštovane kolegice i kolege,

Međunarodni simpozij The Future of Tourism in the Alpine-Adriatic Region u spomen na prof. dr. sc. Zlatka Pepeonika, održat će se od 22. do 24. listopada 2024. godine u Hermagoru u Austriji. Prijave su otvorene i traju do 30. travnja 2024. Poziv za sudjelovanje možete naći na poveznici: Poziv za sudjelovanje. Dodatne informacije o simpoziju i postupku registracije nalaze se na mrežnoj stranici simpozija. Za sudjelovanje na simpoziju ne plaća se kotizacija.

 

Upravni odbor HGD-a

Zaključci 8. hrvatskog geografskog kongresa

Od 4. do 6. listopada 2023. godine, u organizaciji Hrvatskoga geografskog društva i Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog Sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u općini Malinska – Dubašnica je održan 8. hrvatski geografski kongres, međunarodni znanstveni skup pod temom Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću i 140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu.

U rad kongresa bilo je uključeno 159 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Slovenije, Srbije, Albanije, Estonije, Mađarske i Kosova. Znanstveni odbor je prihvatio 89 podnesaka. Svečano otvaranje započelo je u 9.00, a skup su pozdravili predsjednik HGD-a doc. dr. sc. Mladen Maradin, o. d. pročelnika Geografskog odsjeka PMF-a prof. dr. sc. Aleksandar Toskić, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mirko Planinić, rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije prof. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, direktor Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica Daniel Manzoni te u ime Interpretacijskog centra maritimne baštine DUBoak – Malinska Alen Karabaić.

Radni dio Kongresa odvijao se prva dva dana u dvije ili tri paralelne sekcije, a trećega dana održan je terenski dio Kongresa u području otoka Krka pod vodstvom prof. dr. sc. Vuka Tvrtka Opačića. U sklopu programa obilježeno je 140 godina visokoškolske nastave geografije u Hrvatskoj, a održana je i završna radionica projekta HRZZ-a Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana (SEALeveL). Recenzirani sažetci izloženih podnesaka tiskani su u Knjizi sažetaka (ISSN 1849-8353).

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su zaključci 8. hrvatskog geografskog kongresa:

 • Geografi trebaju poticati izvrsnost znanstvenih istraživanja i povećavati vidljivost rezultata.
 • Izloženi sažetci ukazuju na sve veću aplikativnost geografskih istraživanja te ih je potrebno poticati, a naročito one koji se bave društveno relevantnim temama.
 • Geografska istraživanja trebala bi u fokus staviti međuovisnost ekonomskog razvoja i okoliša.
 • U kontekstu praćenja turizma u zaštićenim i drugim osjetljivim područjima trebalo bi staviti naglasak na istraživanje prostornih učinaka turizma u svrhu uspješnog turističkog, ali i općeg društveno-gospodarskog razvoja i očuvanja prostora.
 • Geografija bi trebala ažurirati postojeće modele i/ili predložiti model diferencijacije gradskih naselja.
 • Potrebna je veća uključenost geografa u procese odlučivanja i rješavanja političko-geografskih problema: formiranja novih izbornih jedinica, pitanja sigurnosti granica (u okviru unutareuropskih i izvaneuropskih migracija), globalnih pitanja…
 • Izlaganja su ukazala na važnost multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti, koja pridonosi ostvarivanju strateških ciljeva Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru te daljoj afirmaciji geografije i drugih prirodoslovnih struka čije spoznaje doprinose razvoju znanosti i poboljšanju kvalitete života.
 • U izloženim temama iz edukacijske geografije primijenjene su kompleksnije istraživačke metode kojima se propituju dosadašnje spoznaje i oblikuju smjernice za buduća istraživanja važna za održivost i učinkovitost odgojno-obrazovnog sustava, za vidljivost geografije, promociju geografije kao znanosti i nastavnog predmeta. Poželjno je unaprijediti stručnu praksu i bolje je povezati s izradom ocjenskih radova, a u aktivnosti popularizacije geografije više uključiti alumne.
 • U okviru radionice SEALeveL predstavljeni su rezultati interdisciplinarnih istraživanja u kojima se potvrđuje važnost geografije u aktualnim temama poput promjena morske razine i paleookolišnih promjena. Poznavanje promjena u prošlosti daje mogućnost modeliranja budućih promjena. Također, pokazana je važnost primjene suvremenih tehnologija u praćenju recentnih geomorfoloških promjena.
 • Predlaže se da se deveti hrvatski geografski kongres održi za četiri godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Sudionici terenskog dijela 8. hrvatskog geografskog kongresa.

8. hrvatski geografski kongres – druga obavijest

Dragi geografi!

U privitku Vam prosljeđujemo drugu obavijest o 8. hrvatskom geografskom kongresu “Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću i 140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu” koji će se održati u Malinskoj na otoku Krku od 4. od 6. listopada 2023. na hrvatskom i engleskom jeziku: 2. obavijest – 8 hrvatski geografski kongres i Second announcement – 8_Croatian Geographical Congress (EN)

Informacije o kongresu možete pratiti i na mrežnim stranicama Kongresa.

8. hrvatski geografski kongres – produljenje roka prijave

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu i slanje sažetaka za sudjelovanje na 8. hrvatskom geografskom kongresu produljen do 3. travnja 2023. godine. Sudionici bez podneska mogu svoje prijave dostaviti do 1. rujna 2023.

Hrvatsko geografsko društvo i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 8. hrvatski geografski kongres, međunarodni znanstveni skup Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću i 140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu koji će se održati u Malinskoj na otoku Krku od 4. do 6. listopada 2023.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Kongresa.

Organizacijski odbor

8. hrvatski geografski kongres – prva obavijest

Dragi geografi,

Hrvatsko geografsko društvo i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 8. hrvatski geografski kongres, međunarodni znanstveni skup s temom Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću i 140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu, koji će se održati u Malinskoj na otoku Krku od 4. od 6. listopada 2023. godine te Vas pozivamo da se prijavite i sudjelujete sa svojim izlaganjem. Rok za prijavu sudjelovanja sa sažetkom ili posterom je 20. ožujka 2023.

Ovdje možete preuzeti prvu obavijest o održavanju 8. hrvatskog geografskog kongresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a informacije o kongresu možete pratiti i na mrežnim stranicama Kongresaprva obavijest – 8. hrvatski geografski kongres (HR) i First announcement_8_Croatian Geographical Congress (EN)

Organizacijski odbor

Zaključci znanstveno-stručnog skupa „Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1922. – 2022.“

Hrvatsko geografsko društvo organiziralo je jednodnevni međunarodni znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja i 75. godišnjice kontinuiranog djelovanja Društva “Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1992. – 2022.” koji je održan u Zagrebu, 30. rujna 2022. u Velikoj dvorani Školske knjige. Skup je održan pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Hrvatskog sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog prirodoslovnog društva.

U rad kongresa bilo je uključeno 52 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Poljske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, uživo ili online. Znanstveni odbor je prihvatio 25 podneska. Recenzirani sažetci izloženih podnesaka obavljeni su u Knjizi sažetaka (ISBN 987-953-7245-20-7).

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su slijedeći zaključci znanstveno-stručnog skupa:

Obilježja razvoja geografije u proteklih 30 godina:

 • razvoj metoda istraživanja, računalnih tehnologija i novih tehnika istraživanja
 • razvoj postojećih, ali i novih geografskih disciplina
 • povećan broj znanstvenih radova i projekata u kojima sudjeluju geografi
 • uvođenjem Bolonjskog procesa došlo je do porasta broja ponuđenih studijskih programa, što je imalo za posljedicu uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta
 • porast broja znanstvenih, doktorskih, diplomskih i prvostupničkih radova
 • jačanje i međunarodna prepoznatljivost geografskih znanstvenih časopisa
 • značajna leksikografska aktivnost vezana uz geografiju (izdavanje enciklopedijskih atlasa, geografskih i toponimskih rječnika, regionalnih enciklopedija/leksikona i dr.)
 • pomak od metodike nastave geografije prema edukacijskoj geografiji
 • posljednjih godina postoji trend značajnog smanjenja zanimanja srednjoškolaca za studije geografije, a posebno za nastavničke studije, što smatramo vrlo nepovoljnim za razvoj geografije
 • povećanje broja institucijskih središta koja provode geografska istraživanja (uspostava Odjela za geografiju na Sveučilištu u Zadru)

Preporuke budućih aktivnosti:

 • ojačati aktivnost Hrvatskog geografskog društva
 • jačanje kapaciteta za nastavni i istraživački rad
 • veća ulaganja u jačanje metodologije istraživanja i tehnoloških kapaciteta
 • povećanje broja aplikativnih istraživanja kojim bi se rješavali konkretni problemi iz prirodne i društvene sredine
 • uključivanje u međunarodne stručne aktivnosti
 • jačanje interdisciplinarnosti
 • ojačati vještine rada u GIS-u i njegove primjene u rješavanju prostorno relevantnih problema
 • jasnija artikulacija marginaliziranosti u geografskom kontekstu
 • očuvanje hrvatske geografske terminologije i poticanje objavljivanja radova na hrvatskom jeziku, uz radove na engleskom jeziku, kao jeziku znanosti na međunarodnoj razini
 • otvorenost prema raspravama o položaju geografije u sustavu (hrvatske) znanosti
 • usuglašena strategija razvoja geografije kao znanstvenog polja u cilju održivosti ugleda i opstanka geografije, čije spoznaje su potrebne svim članovima društva, ali i drugim znanostima

Organizacijski odbor poziva sve sudionike skupa da svoja izlaganja kao radove objave u znanstvenim časopisima.

Znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja Hrvatskoga geografskog društva – druga obavijest

Pozivamo Vas na prijavu na međunarodni Znanstveno-stručni skup

“Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1992. – 2022.”

povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja i 75. godišnjice kontinuiranoga djelovanja Hrvatskoga geografskoga društva u Zagrebu, 30. rujna 2022.

 

Dodatne informacije te program skupa nalaze se u drugoj obavijesti.

Prijava za sudjelovanje bez referata produljena je do 20. rujna 2022. Prijaviti se možete na e-mail: hgd@geog.pmf.hr Više informacija o prijavi možete pronaći u prvoj obavijesti.

Molimo sve sudionike skupa da do 25. rujna 2022. potvrde svoj dolazak na e-mail adresu Društva: hgd@geog.pmf.hr kako bismo u slučaju eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije mogli organizirati normalno održavanje skupa.

Organizacijski odbor

Znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja Hrvatskoga geografskog društva

Hrvatsko geografsko društvo organizira znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1992. – 2022.”, povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja i 75. godišnjice kontinuiranog djelovanja Društva. Skup će se održati u Zagrebu, 30. rujna 2022. godine. Više možete pročitati u prvoj obavijesti:

Prva obavijest

Obrazac za prijavu

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme