Kategorija: Konferencije

8. hrvatski geografski kongres – druga obavijest

Dragi geografi!

U privitku Vam prosljeđujemo drugu obavijest o 8. hrvatskom geografskom kongresu “Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću i 140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu” koji će se održati u Malinskoj na otoku Krku od 4. od 6. listopada 2023. na hrvatskom i engleskom jeziku: 2. obavijest – 8 hrvatski geografski kongres i Second announcement – 8_Croatian Geographical Congress (EN)

Informacije o kongresu možete pratiti i na mrežnim stranicama Kongresa.

8. hrvatski geografski kongres – produljenje roka prijave

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu i slanje sažetaka za sudjelovanje na 8. hrvatskom geografskom kongresu produljen do 3. travnja 2023. godine. Sudionici bez podneska mogu svoje prijave dostaviti do 1. rujna 2023.

Hrvatsko geografsko društvo i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 8. hrvatski geografski kongres, međunarodni znanstveni skup Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću i 140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu koji će se održati u Malinskoj na otoku Krku od 4. do 6. listopada 2023.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Kongresa.

Organizacijski odbor

8. hrvatski geografski kongres – prva obavijest

Dragi geografi,

Hrvatsko geografsko društvo i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 8. hrvatski geografski kongres, međunarodni znanstveni skup s temom Geografski odgovori na izazove suvremenog svijeta u 21. stoljeću i 140 godina geografije na Sveučilištu u Zagrebu, koji će se održati u Malinskoj na otoku Krku od 4. od 6. listopada 2023. godine te Vas pozivamo da se prijavite i sudjelujete sa svojim izlaganjem. Rok za prijavu sudjelovanja sa sažetkom ili posterom je 20. ožujka 2023.

Ovdje možete preuzeti prvu obavijest o održavanju 8. hrvatskog geografskog kongresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a informacije o kongresu možete pratiti i na mrežnim stranicama Kongresaprva obavijest – 8. hrvatski geografski kongres (HR) i First announcement_8_Croatian Geographical Congress (EN)

Organizacijski odbor

Zaključci znanstveno-stručnog skupa „Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1922. – 2022.“

Hrvatsko geografsko društvo organiziralo je jednodnevni međunarodni znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja i 75. godišnjice kontinuiranog djelovanja Društva “Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1992. – 2022.” koji je održan u Zagrebu, 30. rujna 2022. u Velikoj dvorani Školske knjige. Skup je održan pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Hrvatskog sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog prirodoslovnog društva.

U rad kongresa bilo je uključeno 52 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Poljske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, uživo ili online. Znanstveni odbor je prihvatio 25 podneska. Recenzirani sažetci izloženih podnesaka obavljeni su u Knjizi sažetaka (ISBN 987-953-7245-20-7).

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su slijedeći zaključci znanstveno-stručnog skupa:

Obilježja razvoja geografije u proteklih 30 godina:

 • razvoj metoda istraživanja, računalnih tehnologija i novih tehnika istraživanja
 • razvoj postojećih, ali i novih geografskih disciplina
 • povećan broj znanstvenih radova i projekata u kojima sudjeluju geografi
 • uvođenjem Bolonjskog procesa došlo je do porasta broja ponuđenih studijskih programa, što je imalo za posljedicu uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta
 • porast broja znanstvenih, doktorskih, diplomskih i prvostupničkih radova
 • jačanje i međunarodna prepoznatljivost geografskih znanstvenih časopisa
 • značajna leksikografska aktivnost vezana uz geografiju (izdavanje enciklopedijskih atlasa, geografskih i toponimskih rječnika, regionalnih enciklopedija/leksikona i dr.)
 • pomak od metodike nastave geografije prema edukacijskoj geografiji
 • posljednjih godina postoji trend značajnog smanjenja zanimanja srednjoškolaca za studije geografije, a posebno za nastavničke studije, što smatramo vrlo nepovoljnim za razvoj geografije
 • povećanje broja institucijskih središta koja provode geografska istraživanja (uspostava Odjela za geografiju na Sveučilištu u Zadru)

Preporuke budućih aktivnosti:

 • ojačati aktivnost Hrvatskog geografskog društva
 • jačanje kapaciteta za nastavni i istraživački rad
 • veća ulaganja u jačanje metodologije istraživanja i tehnoloških kapaciteta
 • povećanje broja aplikativnih istraživanja kojim bi se rješavali konkretni problemi iz prirodne i društvene sredine
 • uključivanje u međunarodne stručne aktivnosti
 • jačanje interdisciplinarnosti
 • ojačati vještine rada u GIS-u i njegove primjene u rješavanju prostorno relevantnih problema
 • jasnija artikulacija marginaliziranosti u geografskom kontekstu
 • očuvanje hrvatske geografske terminologije i poticanje objavljivanja radova na hrvatskom jeziku, uz radove na engleskom jeziku, kao jeziku znanosti na međunarodnoj razini
 • otvorenost prema raspravama o položaju geografije u sustavu (hrvatske) znanosti
 • usuglašena strategija razvoja geografije kao znanstvenog polja u cilju održivosti ugleda i opstanka geografije, čije spoznaje su potrebne svim članovima društva, ali i drugim znanostima

Organizacijski odbor poziva sve sudionike skupa da svoja izlaganja kao radove objave u znanstvenim časopisima.

Znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja Hrvatskoga geografskog društva – druga obavijest

Pozivamo Vas na prijavu na međunarodni Znanstveno-stručni skup

“Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1992. – 2022.”

povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja i 75. godišnjice kontinuiranoga djelovanja Hrvatskoga geografskoga društva u Zagrebu, 30. rujna 2022.

 

Dodatne informacije te program skupa nalaze se u drugoj obavijesti.

Prijava za sudjelovanje bez referata produljena je do 20. rujna 2022. Prijaviti se možete na e-mail: hgd@geog.pmf.hr Više informacija o prijavi možete pronaći u prvoj obavijesti.

Molimo sve sudionike skupa da do 25. rujna 2022. potvrde svoj dolazak na e-mail adresu Društva: hgd@geog.pmf.hr kako bismo u slučaju eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije mogli organizirati normalno održavanje skupa.

Organizacijski odbor

Znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja Hrvatskoga geografskog društva

Hrvatsko geografsko društvo organizira znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1992. – 2022.”, povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja i 75. godišnjice kontinuiranog djelovanja Društva. Skup će se održati u Zagrebu, 30. rujna 2022. godine. Više možete pročitati u prvoj obavijesti:

Prva obavijest

Obrazac za prijavu

7. hrvatski geografski kongres – knjiga sažetaka

btr

Uspješno je završen 7. hrvatski geografski kongres u Čakovcu. Iza nas su dva dana Kongresa na kojem su održana šezdeset i tri predavanja znanstvenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Kosova te jednodnevni terenski dio Kongresa u području Međimurja. Na sljedećoj poveznici možete naći knjigu sažetaka s kongresa: 7. hrvatski geografski kongres – knjiga sažetaka.

Zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji Kongresa, a posebno donatorima: Turističkoj zajednici Međimurske županije, Turističkoj zajednici Grada Mursko Središće, Turističkoj zajednici Općine Sveti Martin na Muri i Foto studiju Orama.

Do sljedećeg susreta!

Zaključci 7. hrvatskog geografskog kongresa

Od 9. do 11. listopada 2019. godine, u organizaciji Hrvatskoga geografskog društva, Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatskog Sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Međimurske županije i Grada Čakovca, u Čakovcu je održan 7. hrvatski geografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem.

U rad kongresa bilo je uključeno 109 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Slovenije. Znanstveni odbor je prihvatio 63 podneska. Svečano otvaranje započelo je u 9.30., a skup su pozdravili predsjednik HGD-a izv. prof. Danijel Orešić, pročelnica Geografskog odsjeka PMF-a izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić, prorektor za strategiju razvoja i izdavaštvo Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, te zamjenik gradonačelnika Čakovca Zoran Vidović, župan Međimurske županije Matija Posavec i saborska zastupnica Sunčana Glavak, izaslanica predsjednika Hrvatskog Sabora.

Radni dio Kongresa odvijao se prva dva dana u dvije ili tri paralelne sekcije, a trećega dana održan je terenski dio Kongresa u području Međimurja. Recenzirani prošireni sažetci izloženih podnesaka tiskani su u Knjizi sažetaka (ISSN 1849-8353).

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su slijedeći zaključci 7. hrvatskog geografskog kongresa:

 • Povećana je produkcija i kvaliteta geografskih radova koji se bave višekriterijskim prostornim analizama, što pridonosi afirmaciji geografije, posebno na planu upravljanja prostornim resursima s ciljem održivoga, pametnoga i uključivoga razvitka.
 • Potrebno je dalje poticati uključivanje geografije u sustav upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te poraditi na vrlo aktualnom pitanju zapošljavanja geografa u tim sustavima.
 • Nastavlja se uspješna primjena suvremene geografske metodologije u sklopu transfera znanja i tehnologija, kao i razvoj vlastitih metodoloških pristupa u primijenjenim istraživanjima različitih geografskih disciplina. Posebno je vrijedna primjena daljinskih istraživanja i drugih informacijskih alata.
 • Pokazuje se nastavak razvoja primijenjenih geografskih istraživanja, kao i kontinuitet u praćenju aktualnih tema. Rezultati aktualnih geografskih istraživanja izvrsna su osnova za kreiranje javnih politika, izradu strateških razvojnih i prostorno-planskih dokumenata.
 • Potrebno je povećati vidljivost rezultata geografskih istraživanja u svim segmentima društva.
 • Potrebno je poticati i u većoj se mjeri uključivati u različite programe prekogranične suradnje kao i druge oblike internacionalizacije znanstvenih i stručnih aktivnosti.
 • Nužno je implementirati najnovije rezultate geografskih znanstvenih istraživanja u nastavu geografije na svim razinama obrazovanja. Na tim pitanjima potrebno je ojačati suradnju strukovnih udruga, geografskih sveučilišnih sastavnica i kreatora i nositelja obrazovne politike.
 • Predlaže se da se osmi hrvatski geografski kongres održi na jednom od hrvatskih otoka.
Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme