Zaključci znanstveno-stručnog skupa „Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1922. – 2022.“

Hrvatsko geografsko društvo organiziralo je jednodnevni međunarodni znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 125. godišnjice osnivanja i 75. godišnjice kontinuiranog djelovanja Društva “Razvoj geografske misli i geografskih disciplina 1992. – 2022.” koji je održan u Zagrebu, 30. rujna 2022. u Velikoj dvorani Školske knjige. Skup je održan pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Hrvatskog sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog prirodoslovnog društva.

U rad kongresa bilo je uključeno 52 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Poljske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, uživo ili online. Znanstveni odbor je prihvatio 25 podneska. Recenzirani sažetci izloženih podnesaka obavljeni su u Knjizi sažetaka (ISBN 987-953-7245-20-7).

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su slijedeći zaključci znanstveno-stručnog skupa:

Obilježja razvoja geografije u proteklih 30 godina:

 • razvoj metoda istraživanja, računalnih tehnologija i novih tehnika istraživanja
 • razvoj postojećih, ali i novih geografskih disciplina
 • povećan broj znanstvenih radova i projekata u kojima sudjeluju geografi
 • uvođenjem Bolonjskog procesa došlo je do porasta broja ponuđenih studijskih programa, što je imalo za posljedicu uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta
 • porast broja znanstvenih, doktorskih, diplomskih i prvostupničkih radova
 • jačanje i međunarodna prepoznatljivost geografskih znanstvenih časopisa
 • značajna leksikografska aktivnost vezana uz geografiju (izdavanje enciklopedijskih atlasa, geografskih i toponimskih rječnika, regionalnih enciklopedija/leksikona i dr.)
 • pomak od metodike nastave geografije prema edukacijskoj geografiji
 • posljednjih godina postoji trend značajnog smanjenja zanimanja srednjoškolaca za studije geografije, a posebno za nastavničke studije, što smatramo vrlo nepovoljnim za razvoj geografije
 • povećanje broja institucijskih središta koja provode geografska istraživanja (uspostava Odjela za geografiju na Sveučilištu u Zadru)

Preporuke budućih aktivnosti:

 • ojačati aktivnost Hrvatskog geografskog društva
 • jačanje kapaciteta za nastavni i istraživački rad
 • veća ulaganja u jačanje metodologije istraživanja i tehnoloških kapaciteta
 • povećanje broja aplikativnih istraživanja kojim bi se rješavali konkretni problemi iz prirodne i društvene sredine
 • uključivanje u međunarodne stručne aktivnosti
 • jačanje interdisciplinarnosti
 • ojačati vještine rada u GIS-u i njegove primjene u rješavanju prostorno relevantnih problema
 • jasnija artikulacija marginaliziranosti u geografskom kontekstu
 • očuvanje hrvatske geografske terminologije i poticanje objavljivanja radova na hrvatskom jeziku, uz radove na engleskom jeziku, kao jeziku znanosti na međunarodnoj razini
 • otvorenost prema raspravama o položaju geografije u sustavu (hrvatske) znanosti
 • usuglašena strategija razvoja geografije kao znanstvenog polja u cilju održivosti ugleda i opstanka geografije, čije spoznaje su potrebne svim članovima društva, ali i drugim znanostima

Organizacijski odbor poziva sve sudionike skupa da svoja izlaganja kao radove objave u znanstvenim časopisima.

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme