Kategorija: Konferencije

7. hrvatski geografski kongres – knjiga sažetaka

btr

Uspješno je završen 7. hrvatski geografski kongres u Čakovcu. Iza nas su dva dana Kongresa na kojem su održana šezdeset i tri predavanja znanstvenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Kosova te jednodnevni terenski dio Kongresa u području Međimurja. Na sljedećoj poveznici možete naći knjigu sažetaka s kongresa: 7. hrvatski geografski kongres – knjiga sažetaka.

Zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji Kongresa, a posebno donatorima: Turističkoj zajednici Međimurske županije, Turističkoj zajednici Grada Mursko Središće, Turističkoj zajednici Općine Sveti Martin na Muri i Foto studiju Orama.

Do sljedećeg susreta!

Zaključci 7. hrvatskog geografskog kongresa

Od 9. do 11. listopada 2019. godine, u organizaciji Hrvatskoga geografskog društva, Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatskog Sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Međimurske županije i Grada Čakovca, u Čakovcu je održan 7. hrvatski geografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem.

U rad kongresa bilo je uključeno 109 sudionika, a uz hrvatske znanstvenike sudjelovali su i kolege iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Slovenije. Znanstveni odbor je prihvatio 63 podneska. Svečano otvaranje započelo je u 9.30., a skup su pozdravili predsjednik HGD-a izv. prof. Danijel Orešić, pročelnica Geografskog odsjeka PMF-a izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić, prorektor za strategiju razvoja i izdavaštvo Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, te zamjenik gradonačelnika Čakovca Zoran Vidović, župan Međimurske županije Matija Posavec i saborska zastupnica Sunčana Glavak, izaslanica predsjednika Hrvatskog Sabora.

Radni dio Kongresa odvijao se prva dva dana u dvije ili tri paralelne sekcije, a trećega dana održan je terenski dio Kongresa u području Međimurja. Recenzirani prošireni sažetci izloženih podnesaka tiskani su u Knjizi sažetaka (ISSN 1849-8353).

Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su slijedeći zaključci 7. hrvatskog geografskog kongresa:

  • Povećana je produkcija i kvaliteta geografskih radova koji se bave višekriterijskim prostornim analizama, što pridonosi afirmaciji geografije, posebno na planu upravljanja prostornim resursima s ciljem održivoga, pametnoga i uključivoga razvitka.
  • Potrebno je dalje poticati uključivanje geografije u sustav upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te poraditi na vrlo aktualnom pitanju zapošljavanja geografa u tim sustavima.
  • Nastavlja se uspješna primjena suvremene geografske metodologije u sklopu transfera znanja i tehnologija, kao i razvoj vlastitih metodoloških pristupa u primijenjenim istraživanjima različitih geografskih disciplina. Posebno je vrijedna primjena daljinskih istraživanja i drugih informacijskih alata.
  • Pokazuje se nastavak razvoja primijenjenih geografskih istraživanja, kao i kontinuitet u praćenju aktualnih tema. Rezultati aktualnih geografskih istraživanja izvrsna su osnova za kreiranje javnih politika, izradu strateških razvojnih i prostorno-planskih dokumenata.
  • Potrebno je povećati vidljivost rezultata geografskih istraživanja u svim segmentima društva.
  • Potrebno je poticati i u većoj se mjeri uključivati u različite programe prekogranične suradnje kao i druge oblike internacionalizacije znanstvenih i stručnih aktivnosti.
  • Nužno je implementirati najnovije rezultate geografskih znanstvenih istraživanja u nastavu geografije na svim razinama obrazovanja. Na tim pitanjima potrebno je ojačati suradnju strukovnih udruga, geografskih sveučilišnih sastavnica i kreatora i nositelja obrazovne politike.
  • Predlaže se da se osmi hrvatski geografski kongres održi na jednom od hrvatskih otoka.

Terenski znanstveno-stručni skup Mreža osnovnih škola u Republici Hrvatskoj

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA TERENSKOME ZNANSTVENO-STRUČNOM SKUPU

Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Hrvatsko geografsko društvo organiziraju znanstveno-terenski skup Mreža osnovnih škola u Republici Hrvatskoj od 21. do 23. rujna 2018. prema priloženom programu.
Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske je neovisna i neprofitna udruga znanstvenih djelatnika koji se bave istraživanjem i razvojem odgoja i obrazovanja. Akademija djeluje s tradicijom znanstvenih istraživanja odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, ponajprije Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora od njegova osnutka 1871. godine i Sekcije za metodiku Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, a u skladu sa znanstvenim spoznajama o odgoju i obrazovanju u demokratski najrazvijenijim zemljama svijeta.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskoga vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Uz članove Akademije Centru je povjerena uloga u znanstvenome i stručnom vođenju skupa.
Hrvatsko geografsko društvo djeluje 120 godina i ima dugu tradiciju organizacije znanstvenih i stručnih skupova te terenskih izlazaka te mu je stoga povjerena i izvršna organizacija ovoga skupa.
Pozivamo sve zainteresirane osobe koje se bave odgojem i obrazovanjem u Republici Hrvatskoj i sve kojima je znanstveni i stručni interes usmjeren na školu da se odazovu ovome znanstveno-terenskome skupu. Na skupu će se problematizirati stanje današnje mreže osnovnih škola u Republici Hrvatskoj te potaknuti rasprava i o drugim temama, usko povezanim s promjenama u odgojno-obrazovnom sustavu.Troškovi za skup iznose 1950 kn i uključuju prijevoz, smještaj i prehranu prema priloženom programu. Popunjeni prijavni obrazac (koji se preuzima s mrežne stranice HGD-a http://hagede.hr/) molimo poslati na e-poštu hgd@geog.pmf.hr
Popunjavanje slobodnih mjesta vršiti će se prema datumima uplata na žiro račun HGD-a (IBAN HR65236000011011511509) s naznakom „terenski skup”.

PROGRAM TERENSKOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

OPĆE INFORMACIJE I CILJEVI SKUPA RUJAN 2018.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:
01/48 95 402 (Jadranka Čelant-Hromatko)
01/48 95 403 (Zoran Curić)
U nadi da ćete se odazvati ovome skupu i da ćete svojim sudjelovanjem dati doprinos hrvatskome odgojno-obrazovnom sustavu srdačno vas pozdravljamo!

Prof. dr. sc. Zoran Curić,
predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske
Ivana Katavić, prof.,
ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić,
predsjednik Hrvatskoga geografskog društva

 

 

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme